VATAB
Valbrants Automationsteknik AB

Automationslösningar
för process- och tillverkningsindustrin

Vår verksamhet

VATAB erbjuder kvalitativa och kostnadseffektiva automationslösningar till aktörer inom framförallt process- och tillverkningsindustrin.

Vi åtar oss totalentreprenader och är gärna med redan från projekteringsstadiet. Det innebär att vi kan skräddarsy en lösning av högsta kvalitet till ditt företag.

 

I företaget finns stor kunskap och lång erfarenhet av bl.a. PLC-, HMI- och SCADA-programmering av olika styrsystem, men även service, underhåll och felsökning av anläggningar och maskiner. Vi arbetar endast med kvalitetsprodukter och alla konstruktioner testas noggrant för att uppfylla gällande direktiv.

 

Just nu arbetar vi mycket med elektriska säkerhetsombyggnader av äldre sågverk som vi har väldigt bred kunskap om. Vi vänder oss till kunder i hela Sverige men har även arbetat mycket utomlands i bl.a. Polen, Frankrike och Ukraina.

Om oss

Valbrants Automationsteknik AB är ett ungt företag, men har trots det en bred och djup kompetens inom automatisering av process- och tillverkningsindustrier. VATAB drivs av Jan Valbrant, som tidigare arbetat som automationstekniker, industritekniker och industrielektriker på bl.a. sågverk.

Mer om oss

Nyheter

Hyvellinje

Begna Bruk i Norge har av Rosens köpt en hyvellinje.

VATAB har gjort elkonstruktion, installation, programmering samt idrifttagning.

  • Styrsystem – Siemens
  • Operatörspanel – Siemens
  • Frekvensomriktare – Siemens
  • Programmeringsverktyg – TIA-portal