Takstolslinje

Hos A-Hus i Anneberg har av Almab installerat  en linje för hantering av material före och efter en Hundeggersåg.

Linjen har upp till 8st paketplatser med material, via en kapfil från Hundeggersågen väljs material automatiskt.

VATAB har gjort elkonstruktion, installation, programmering samt idrifttagning.

  • Styrsystem – Beckhoff
  • Operatörspanel – Beijer
  • Frekvensomriktare – Schneider
  • Programmeringsverktyg – TwinCat, IX Developer
  • Säkerhet – Beckhoff